Tietosuojaseloste

Kylmäkärki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 12.8.2020
Viimeisin muutos 12.8.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Kylmäkärki Oy, Teollisuustie 8, 16600 Järvelä

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja | Aaretti Sipilä | p. 041-437 0056

 

 1. Rekisterin nimi

Kylmäkärki Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kylmäkärki Oy kerää ja tallentaa yhteystietoja asiakkaistaan huoltotöiden suorittamista ja tarvikkeiden myynnin laskutustietoja varten.

Kylmäkärki Oy ei kerää eikä tallenna asiakkaiden sosiaaliturvatunnuksia. Asiakkaan antamia tietoja käsitellään yleisimmin huolto-, myynti- ja laskutusosastoilla. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä erilaisista viranomaisista ja lainsäädännöstä johtuvista seikoista.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tallennettavia tietoja ovat asiakkaidemme itse antamansa tiedot puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Kylmäkärki Oy:n kotisivujen kautta. Tämän lisäksi Kylmäkärki Oy ylläpitää asiakkaiden laitteiden huoltohistoriaa.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Kylmäkärki Oy:n kotisivujen yhteydenottojen kautta .

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kylmäkärki Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Asiakkaamme voivat pyytää asiasta lisätietoa, tarkistusta omista tiedoistaan ja pyytää tietojen poistamista sähköpostitse osoitteesta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle toimisto@uusi.kylmakarki.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Kolmansien osapuolien evästeet

Google Analytics -evästeet

Kylmäkärjen sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (IP-osoite) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta täällä.

Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.