Energia-avustusta tarjolla maalämpöön tai ilmalämpöpumppuun

Daikin-lammita-alykkaammin-energiavustus

Oletko kiinnostunut hakemaan energia-avustusta talosi remonttiin? Kokosimme hieman perustietoa avustuksen saamiseksi. Energia-avustusta varten täytyy luopua vanhasta matalan energiatehokkuuden lämmitysjärjestelmästä, ja tehdä onnistunut energiaremontti. Valtion energiaremontti 2020 -hanke tarjoaa taloyhtiöiden lisäksi myös omakotiasujille huomattavaa rahallista tukea esimerkiksi maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun siirtymiseksi.

Energiaremonttiavustuksen saamisessa määrääviä seikkoja on rakennuksen E-luvun paraneminen. E-luku kertoo vuositasolla rakennuksen laskennallisen ostoenergiakulutuksen per neliömetri. Maalämpötalon E-luku on kaikkein alhaisin, eli parempi kuin kaukolämpöön liitetyn talon, öljyn tai sähkön käytöstä puhumattakaan. Energiaremontissa paritalon tai omakotitalon E-luvun on kehityttävä vähintään 44%, jotta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämää energia-avustusta voi saada. E-luvun laskeminen kannattaa jättää energiatodistusammattilaisen tehtäväksi.

Jos tältä vuodelta on lämmitysjärjestelmän muutos vielä tekemättä tai asia on vasta harkinnan asteella, ei ole liian myöhäistä aktivoitua koska kaiken kaikkiaan energia-avustusta myönnetään vuosille 2020-2022. Varoja hankkeeseen on korvamerkitty yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa on varattu kuluvalle vuodelle 2020, ja 40 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2021 että vuodelle 2022. Jos tietyn vuoden määräraha pääsee loppumaan, siirtyvät loput hakemukset seuraavalle vuodelle.

Samaan remonttiin ei voi käyttää sekä kotitalousvähennystä että ARAn myöntämää energia-avustusta. Kannattaa siis laskea auki ja vertailla, kumpi on omassa perusparannushankkeessasi järkevämpi vaihtoehto. Ely-keskuksen tarjoamasta ja nimenomaan öljylämmityksestä luopumiseen liittyvästä energiatuesta olemme aiemmin kertoneet tässä artikkelissa. Tästä linkistä taas pääset tutustumaan mm. Energiatodistusopas 2018 -ohjeeseen, ja muuhun Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa sijaitsevaan rakennusten ekotehokkuutta käsittelevään sisältöön.

Ajankohtaista