Öljylämmityksen vaihto

Daikin-Altherma-3-GEO-maalampopumppu_kylmakarki

Valtio tarjoaa rahallista avustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille. Avustus on tarkoitettu öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen ekologisemmilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut jo 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea syksyyn 2022 asti niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Kuka voi saada avustusta

Avustuksen myöntämiseksi pientalon täytyy olla ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos rakennusta käytetään pelkästään taloudelliseen toimintaan.

Mihin avustusta myönnetään

Avustusta saa öljylämmitysjärjestelmän poistoon ja korvaamiseen esimerkiksi maalämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla. Avustusta ei voida myöntää, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi, tai hakija saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Kotitalousvähennystä ei myöskään tällöin voi hakea.

Kuinka paljon avustusta voi saada

Avustuksen määrä on joko 2500€ tai 4000€. Avustusta myönnetään 4000€, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Avustusta varten tarvitaan suunnitelma ja kustannusarvio, ja se maksetaan hankkeen valmistuttua.

Miten avustusta haetaan

Valtion tukea kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista. Mikäli Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi laatia myös ELY-keskuksen sivuilta ladattavalla lomakkeella. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla. Kaikki avustukseen ja sen hakemiseen liittyvät tarkemmat lisätiedot hakulomakkeineen löydät ELY-keskuksen sivuilta tämän linkin kautta.

Ajankohtaista