Monipiiristen tilasäiliöiden vuototarkastus

Wedholms tilasäiliöt

Mikäli tilasäiliössäsi on kaksi tai useampi erillinen kylmäpiiri, tilasäiliön vuototarkastusohjeita tulkitaan siten, että yksi piiri on yksi kylmälaite. Näin ollen vaikka yhden tilasäiliön, mutta kohden piirin yhteenlaskettu kylmäainemäärä velvoittaisi vuototarkastuksen suorittamiseen, sitä ei tarvitse tehdä mikäli molemmissa piireissä on kylmäainetta alle vaaditun rajan.

Mikäli molemmissa piireissä on vastaavasti kylmäainetta yli vaaditun tarkastusrajan, tulee molemmat piirit tarkastaa erikseen. Esimerkki: Mikäli kylmäainepiirejä on kaksi ja molemmissa yli 1,3kg R404A kylmäainetta, pitää molemmat piirit tarkastaa erikseen. Vastaavasti jos kahdessa eri piirissä on alle 3,5 kg R134a kylmäainetta vuototarkastusta ei tarvitse lakisääteisesti suorittaa.

Ajankohtaista