Aquarius puolittaa maidon jäähdyttämiseen käytettävän energian

Kylmäkärki - Aquarius energiatalteenottopiiri

Sähkönkulutus on suurin yksittäinen kulu maidonjäähdytyksessä. Tilojen koon kasvu tarjoaa järkeviä mahdollisuuksia miettiä erilaisia vaihtoehtoja sähkölaskun pienentämiseksi samalla kun sähkönsiirtoyhtiöt korottavat sähkönsiirtohintojaan. Kylmäkärki Oy on kehittänyt sähkönkulutusta vähentävän Aquarius-energiantalteenotto järjestelmän maidon esijähdytysprosessista, jonka avulla myös maidon lämpöenergia saadaan hyödynnettyä esimerkiksi lehmien juomavedeksi.

Kylmäkärki Aquarius on avaimet käteen -tyyppinen esijäähdytys- ja lämmön talteenottopaketti.

Se puolittaa maidon jäähdyttämiseen käytettävän energian verrattuna siihen, että maitoa ei esijäähdytetä, vaan jäähdytys tapahtuu vasta suorahöyrysteisessä tilasäiliössä. Laite maksaa itsensä takaisin isommalla tilalla noin kolmessa vuodessa. Aquarius on suunniteltu tulevaisuuden maitotilan tarpeisiin, ja se on kätevä asentaa. Se kasvattaa myös tilasäiliön käyttöikää, kun säiliön jäähdytysjärjestelmä ei joudu lujille.

Kylmä vesi ottaa talteen maidon lämmön

Aquarius asennetaan lypsyrobotin ja tilasäiliön välille, eli maito jäähdytetään ennen tilasäiliöön menemistä. Laitteessa on vesisäiliö, joka on yhden tai kahden robotin maitotilalla 1100-litrainen ja 2–4 robotin tilalla 1500-litrainen. Asematilalla tarvitaan vastaavasti suurempi varastosäiliö, yleensä noin kolme kertaa lypsykerran maitomäärän kokoinen. Säiliön koon ansiosta Aquarius toimii tarvittaessa veden varajärjestelmänä silloin kuin omassa tai kunnallisessa vedonjakelussa on häiriöitä.

Maito menee ensin robotilta maitosuodattimeen, joka puhdistaa maidosta epäpuhtauksia. Esijäähdytys tapahtuu lämmönvaihdinpakassa tai putkilämmönvaihtimessa, jonka jälkeen maito menee vielä mahdolliseen bufferisäiliöön ja lopuksi tilasäiliöön.

Vesi taas kiertää ensin lämmönvaihdinpakkaan, josta se menee varasäiliöön ja sen jälkeen esimerkiksi lehmien juomavedeksi. Mitä suurempi varasäiliö on, sen parempi on hyötysuhde. Esijäähdytys toimii riippumatta siitä, kuinka paljon lehmät juovat samaan aikaan, jolloin hyötysuhde saadaan parhaaksi mahdolliseksi.
Varsinainen jäähdytys tapahtuu siis lämmönvaihdinpakassa, jossa kylmä vesi ottaa talteen maidon lämmön. Samalla se jäähdyttää maidon. Lämmönvaihdinpakka voi olla levy- tai putkimallinen. Levy-mallisessa järjestelmässä metallilevyn toisella puolella menee vettä ja toisella puolella maitoa, ja ne juoksevat eri suuntiin. Toinen vaihtoehto on putkilämmönvaihdin, jossa vesi ja maito juoksevat putkissa. Järjestelmä valitaan maitotilan tarpeiden mukaan. Levylämmönvaihdin on tehokkaampi järjestelmä, sillä siinä on enemmän rajapintaa. Putkilämmönvaihdin taas on hygieenisempi vaihtoehto, mutta ei yhtä tehokas. Prosessin jälkeen säiliön vedestä tulee parhaimmillaan 10– 12 asteista ja tilasäiliöön virtaava maidosta 11–13 asteista.

Vaikutus lehmän hyvinvointiin ja maidon laatuun

Aquarius lämmittää 2–3 litraa vettä tuotettua maitolitraa kohden. Lehmä juo 7–9 litraa per tuotettu maitolitra, joten kolmasosa lehmän juomavedestä saadaan laitteesta. Suosittelemme, että lämmitetty vesi käytetään lehmän juomavedeksi. On tutkittu, että lehmä juo enemmän lämmintä kuin kylmää vettä. Kun lehmä juo enemmän, se voi paremmin ja lisää maidontuotantoa. Esijäähdytyksen ansiosta maidon laatu paranee. Tästä hyötyvät niin tuottajat, meijeri kuin kuluttajatkin. Kun maito esijäähdytetään ennen tilasäiliöön menemistä, maidon bakteeripitoisuus kasvaa hitaammin ja sekoitusprosessi helpottuu. Tästä on hyötyä erityisesti siilotilasäiliöissä, jossa lämmin maito pyrkii säiliön pinnalle. Matalan bakteeritason ansiosta meijerit ja kuluttajat saavat entistä laadukkaampaa maitoa.

Ajankohtaista